สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน…ของโลกใบนี้?

คุณอาจจะคิดว่าโลกของเราทุกวันนี้มีแต่จะแย่ลงทุกๆวัน ? อย่าพึ่งกังวลไปนัก เพราะยังมีอีกหลายๆสิ่งบนโลกที่กำลังดีขึ้น เหมือนสิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้…

การเข้าถึงการใช้น้ำ

ไม่ได้หมายถึงน้ำท่วม ที่เราไม่ค่อยอยากที่จะเข้าถึงสักเท่าไร  แต่หมายถึงน้ำที่ใช้ดื่มกินต่างหาก ในช่วงระหว่าง 1980 จนถึงปัจจุบัน ผู้คนสามารถเข้าถึงการใช้น้ำ ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการนำไปบริโภค เพิ่มขึ้น 58% – 91 %

การพัฒนาคุณภาพของน้ำทั่วโลก มีส่วนช่วยลดสภาวะความยากจน และเพิ่มคุณภาพของอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ ลดค่ารักษาพยาบาล และอัตราการตายก่อนวัยอันควร

ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม

สินค้าราคาตกส่วนหนึ่ง ก็มาจากผลผลิตที่ล้นตลาดนี้แหละ บางทีมันอาจจะโตเร็วผิดจังหวะไปซักหน่อย เฉพาะแค่ข้าวโพด ที่ผลการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ตั้งแต่ 1960 เเต่คาดการณ์กันไว้ว่า ยังจำเป็นต้องผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าในปี 2050 เพื่อที่จะเพียงพอต่อประชากรโลก

ไฟฟ้า

อาจจะถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่คุณไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องการใช้ไฟฟ้ากันแล้วสำหรับประเทศที่มีแหล่งพลังงานเพียงพอ แต่บางประเทศที่ไม่มี พวกเขาจะมีนโยบายประหยัดไฟ เช่น การรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการต่อต้านการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งได้ผลดีมากๆ เหมือนเป็นการข่มขู่จากรัฐบาลโดยตรง

ในช่วงระหว่าง 1994 -2014 การเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 75 – 85 % และ การใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นถึง 209%

การรักษาระบบนิเวศ

เราอาจจะเห็นข่าวการตัดไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาตกันอยู่ แต่ถ้าเทียบเป็นตัวเลขที่แท้จริงแล้วถือว่า ดีกว่าแต่ก่อนมากๆ  ใน 1962 มีพื้นที่ป่าสงวนเพียง 9,214 แห่ง เเต่ปัจจุบัน มีมากกว่า 2 แสน แห่ง แต่ยังไม่ตรงตามเป้าที่คาดหมาย อีก 20 % 

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยมากขึ้น ในช่วง 1665 – 2016 งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ จาก 119 เพิ่มขึ้นกว่า  2,550,000 ชิ้นงาน ซึ่งเท่ากับว่า ทุกๆ 9 ปี ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว

โปลิโอ

ตั้งแต่ปี 1980 เด็ก 1 ขวบที่ได้รับวัคซีน 1 ครั้ง ต่อปี เพิ่มขึ้นจากเดิม 22 – 88 % มีเพียง 22 เคสที่ตรวจพบในปี 2017 โลกของเราใกล้ที่จะกำจัดโรคนี้ไปได้เสียที

อ่านออกเขียนได้

เพิ่มขึ้น 10 – 85 % ตั้งแต่ปี 1800 แต่น่าเห็นใจตรงที่ 2 ใน 3 ของคนที่ไม่รู้หนังสือ เป็นผู้หญิง 

การศึกษาของผู้หญิง

อัตราการเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนของผู้หญิงเพิ่มขึ้น 65 % ในปี 1970 และ 90 % ใน 2015  น่าสนใจตรงที่ ถ้าผู้หญิงทุกคนในโลกได้รับการศึกษา คาดว่าอัตราการตายของเด็ก จะลดลงถึง 3 ล้านคน ในแต่ละปี

การเข้าถึง Internet

1995 มีเพียง 0.4% ของประชากรโลก สามารถเข้าถึง internet ได้ ในระหว่างปี 2016 – 2017 มีคนออนไลน์อยู่ ราว 54 % ซึ่งเท่ากับว่ามีผู้ใช้งานราวๆ 500 ล้านคน ทั่วโลก

ประชาธิปไตย

ตั้งแต่ปี 1816 ประชากรที่มีเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย เพิ่มขึ้นถึง 50%  รวมเป็น 195 ประเทศ ตัวเลขนี้รวมประเทศที่มีประชาธิปไตย แบบ fake democracy ที่มีการเลือกตั้งก็จริง แต่เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส เเบบที่เอาปืนมาจ่อขณะไปเลือกตั้ง หรือเเบนคู่เเข่งจนไม่เหลือใครให้เลือก 

มีเพียง 49 ประเทศ ที่ยังคงตามหาเสรีภาพในแบบประชาธิปไตยอยู่

ประเทศไทยเป็นแบบไหนกัน?

Sources:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: