Four Stations โดย TheVapor[Fiction]

Four Stations คือ 4 เรื่องสั้นที่เล่าถึงความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่าง…

ความรักกับความไม่รัก เรื่องจริงกับเรื่องโกหก ความกล้ากับความกลัว ความหวังกับความสิ้นหวัง ความเชื่อกับความไม่เชื่อ ความฝันกับชีวิตจริง

กระโดดข้ามกาลเวลาไปมาระหว่างอดีตกับอนาคตเพื่อค้นหาสมดุลในการมีชีวิตในปัจจุบัน โดยจะมี 4 สถานีลึกลับที่ทำหน้าที่ส่งคุณไปในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน  Continue reading “Four Stations โดย TheVapor[Fiction]”