ทำไมพวกเขาถึงมีความสุขในกองขยะ?

เมือง Bangun ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสถานที่รองรับขยะจากหลายประเทศทั่วโลก ชาวเมืองให้เหตุผลว่าการกองขยะให้เป็นภูเขาสูงๆนี้สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ดีกว่าการปลูกข้าวเสียอีก

หนึ่งในประเทศต้นทางส่งออกขยะอย่างแคนาดาได้ระบุว่า การส่งขยะไปต่างประเทศ แท้จริงเเล้วจำเป็นที่จะต้องเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ แต่ส่วนใหญ่ประเทศปลายทางมักจะได้รับขยะแบบที่ไม่ได้รับการคัดเเยกใดๆ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทจัดการขยะของประเทศต้นทางไม่ต้องการที่จะจ้างเเรงงานในการเเยกขยะ ซึ่งการส่งไปประเทศที่มีค่าเเรงที่ต่ำกว่าให้ทำการเเยกขยะจึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะ

กองขยะที่ใช้แทนทุ่งนาใน Bangun อินโดนีเซีย [Image source : Graham Crouch]

เป็นเหตุให้ชาวเมือง Bangun เอาพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวมาใช้เป็นพื้นที่ในการสุมขยะเหล่านั้นแทน

งานสุมขยะใช้พื้นที่น้อยกว่า ทำงานเบากว่าทำสวนทำไร่ อาจจะเหม็นมากกว่า แต่ที่แน่ๆมันเป็นงานที่ได้เงินดีกว่าที่เคยเป็น

มีการรายงานถึงการส่งออกขยะจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าโดยที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ว่าต้องเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ ทำให้กฏการนำเข้ามีความเข้มงวดขึ้น ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบขยะเหล่านั้นไม่ตรงตามเงื่อนไข จะต้องถูกตีกลับที่ประเทศต้นทางทันที

ในขณะที่ชาวเมือง Bangun มองว่ากฏที่เข้มงวดในการนำเข้าขยะจาก สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย ทำให้พวกเขาขาดรายได้ อีกทั้งรัฐบาลก็ไม่ได้สร้างงานใหม่ๆให้กับพวกเขาเลย

นอกจากรายได้ในการสุมขยะเข้าไปในไร่นาของตัวเองเเล้ว พวกเขาจะมีรายได้จากการคัดแยกขยะ จำพวกพลาสติก อลูมิเนียมที่สามารถนำไปขายในโรงงานรีไซเคิลได้ ขยะบางส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ พวกเขาจะนำไปขายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ถึงเเม้ว่าเชื้อเพลิงที่ได้จากการเผาขยะเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยมลพิษก็ตาม บางครั้งพวกเขายังพบของมีค่าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า แบงค์ดอลลาร์ หรือเหรียญยูโร

asia-waste-indonesia-farmers (1)
[ Image source : CBC News ]

ชาวบ้านมีรายได้เพียงพอที่จะนำเงินไปใช้เป็นการศึกษาให้กับลูกๆ นำไปซื้อบ้าน นำไปใช้ซื้อของอุปโภคบริโภค มีกองทุนในหมู่บ้านที่จะรวบรวมเงินกัน เพื่อส่งคนราว 17 – 20 คน ไปร่วมพิธีฮัจ ที่ซาอุดิอาระเบีย ทุกปี

นักวิจัยจากกลุ่ม ECOTON รายงานว่ามีสารปนเปื้อนจำนวนมากที่เเหล่งน้ำในหมู่บ้านรวมทั้งแม่น้ำ Brantas  เเม่น้ำสายสำคัญที่มีคนกว่า 5 ล้านคนใช้เพื่อบริโภค

อินโดนีเซียนำเข้าขยะกว่า 320,452 ตันต่อปี  ส่วนประเทศไทยนำเข้าขยะ 481,381 ตันต่อปี เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม และมาเลเซีย [ ข้อมูลปี 2018 ]

 

 

Sources : www.cbc.ca , www.thejakartapost.com , www.bltbangkok.com

follow

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: